Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Budowa plotki PVC na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku przypadków.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane plot Winylowe na plot i bramkę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane sztachety plastykowe na plot i bramę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar