Rabu, 27 April 2016

Chociaż głazy sztachetki te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało biegłym ślipiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało biegłym ślipiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, banalnej obróbce oraz względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi bądź od razu obrabia, stawia na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przesyła do miejsca budowy balustrady z plastiku na plot i furtę ze sztachet. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Nie licząc bazy zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się zabarwienie głazów na sztacheta z plastyku z Wieliczki na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wtedy wielorakie tony czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak pokaźnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, stosowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno też ciąć na sześciany o symetrycznych konturach, używane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów a także dłut na małe, nietypowych obrysów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztacheta z plastiku stosuje się też wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zebranych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenia z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa. Nadają się jednak głównie do stosowania w środku budynku, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej nadają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu oraz naszych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być urozmaicony – od łamanych, niesymetrycznych, aż po pionowo skróconych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki oraz sztacheta z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wznosi się z głazów wielorakiego układu, zestawionych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kawałeczków o nieregularnych obrysach, powinno się je właściwie łączyć tzn. tak, aby postać każdego kolejnego integrował się z uprzednim. Aby takie płot było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe szpary w środku można dopełniać zaprawą cementową i gruzem. Płot z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur prędko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają również mchem oraz wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia czy też rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać brud z powierzchni ogrodzenia szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Wyspecjalizowane fabryki czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego zmywania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak chcemy, ażeby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar